360° Feedback

– hoe kijk je naar jezelf?

– Hoe ervaren anderen jou?

– komen deze beelden met elkaar overeen?

Ieder mens is uniek. De één is een echte teamplayer, de ander juist meer solistisch. Sommige mensen zijn rationeel, anderen vertrouwen meer op hun gevoel. Om een volledig en verhelderend beeld van jezelf te krijgen is er PersonalColor. Met PersonalColor – een 360° feedback van je zakelijke en persoonlijke relaties – krijg je wel een volledig beeld van jezelf. Zo krijg je een geweldig vertrekpunt voor verdere persoonlijke groei en persoonlijke effectiviteit.

Wat is PersonalColor? 

360° feedback met Personalcolor

Wat krijg je?

Een intakegesprek om je leerdoelen helder te krijgen

360° feedback: online vragenlijst voor jezelf, je zakelijke omgeving en je privé omgeving

Uitgebreide rapportage van 31 pagina’s

Coaching gesprek over de uitkomsten van het rapport

Het boek ‘Ik en de ander’

prijs

€ 505 excl. btw

Slechts 23% van de mensen heeft een accuraat zelfbeeld. Met Personal Color vul je dit aan tot 100% en dat wordt het vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling.

PersonalColor versnelt je persoonlijke ontwikkeling.  Want hoe meer je door de bril van anderen naar jezelf  kunt kijken, hoe beter je jezelf en anderen begrijpt, hoe meer grip je krijgt op de resultaten van jezelf en je team.

personal color

Wij zetten Personal color in bij:

1. Management en leiderschapsontwikkeling

PersonalColor helpt managers om beter te begrijpen wat het effect van hun gedrag op hun medewerkers is. Wat zij in hun rol bij voorkeur doen en waar zij meer aandacht aan kunnen geven.

2. Persoonlijke ontwikkeling

PersonalColor helpt leidinggevenden én teamleden om hun eigen gedrag beter te begrijpen en zo hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.

3. Communicatieverbetering

PersonalColor helpt bij het verkrijgen van inzicht in anderen. Zo wordt het mogelijk om effectiever met anderen om te gaan. Onderlinge verschillen worden gewaardeerd en samenwerkingen binnen teams worden sterk verbeterd.

4. Teamvorming en -ontwikkeling

PersonalColor vergroot het begrip voor de verschillen tussen teamleden. Hierdoor zijn teams beter in staat om de onderlinge communicatie te verbeteren en de samenwerking te optimaliseren. Met PersonalColor is het ook mogelijk om een profiel van het gehele team te maken. Het teamprofiel geeft ook inzicht in de dynamiek van een team. Een prima hulpmiddel om de effectiviteit, de onderlinge rolverdeling en de communicatie in een team te optimaliseren.

5. Organisatieverandering

PersonalColor ondersteunt organisaties bij veranderingsprocessen door inzichtelijk te maken waarom alle belanghebbenden zo verschillend reageren op verandering.

6. Werving en selectie

PersonalColor biedt de mogelijkheid om te bepalen of de functie die iemand vervult, past bij zijn/haar persoonlijkheidsprofiel. Dus ook belangrijk bij Werving & Selectie. Het matchingprofiel geeft inzicht in de vraag of de huidige of toekomstige functie, op basis van persoonskenmerken, passend is.

7. Internationaal

Lid van een internationaal team? De vragenlijsten en de rapporten van PersonalColor zijn beschikbaar in 6 talen, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Aanvragen 360° feedback met PersonalColor