Zelfinzicht? Schakel de beste deskundigen in!

het meest complete beeld met 360° Leiderschapsfeedback

Essentieel voor jouw effectiviteit als leider: zelfinzicht. Welk gedrag laat je zien en wat doet dat gedrag met anderen? De meeste onderzoeksinstrumenten putten uit een enkele bron om deze vragen te beantwoorden. Jouzelf. Terwijl onderzoeken aantonen dat driekwart van de leiders een incompleet beeld van zichzelf heeft.

Reinwout Schram en Toon van Mierlo zweren bij een andere aanpak. De 360° Leiderschapsfeedback haalt de hulp van andere deskundigen erbij. En dat zijn je collega’s, je vrienden en familieleden. Zij hebben altijd interessante antwoorden over hoe je gedrag wordt ervaren en wat je kunt doen om effectiever leiding te geven. Je selecteert zelf deze respondenten en laat ze meedoen in een online onderzoek met jou in de hoofdrol.

Dat is de essentie van de 360° Leiderschapsfeedback. Er wordt letterlijk vanuit 360° naar jou gekeken. Spannend? Ja natuurlijk, maar ook heel leuk en leerzaam.

En het helpt jou echt verder. Want hoe meer je door de bril van anderen naar jezelf  kunt kijken, hoe beter je jezelf en anderen begrijpt, hoe meer grip je krijgt op de resultaten van je team(s). Misverstanden nemen af, resultaten nemen stap voor stap toe. Deze bijzondere methode wordt door coaches Reinwout Schram en Toon van Mierlo in vele programma’s en coachingstrajecten ingezet. Het biedt nieuwe inzichten over jezelf. Gegarandeerd.

De coaches zetten deze tool in als een op zichzelf staande service. Met zowel een intake als na afloop een uitgebreide sessie van twee uur om de uitkomsten te evalueren.

De antwoorden van deze respondenten worden verzameld en samengevat tot een persoonlijke, uitgebreide schriftelijke analyse met grafieken, tekst en toelichting. In het rapport wordt gebruik gemaakt van 4 heldere basiskleuren met ieder hun eigen specifieke betekenis. Dit zorgt ervoor dat jouw rapport eenvoudig te interpreteren en te gebruiken is. Iedereen heeft de 4 kleuren in zich. Alleen de mate en de intensiteit van de kleuren verschillen per persoon.

Het rapport heeft altijd verrassingen in petto. Over je sterke punten en je leerpunten. Op basis hiervan volgt een persoonlijke sessie van twee uur met Reinwout of Toon.

Lid van een internationaal team? De vragenlijsten en de rapporten uit 360° leiderschaps feedback zijn beschikbaar in 6 talen, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Een goed gesprek

De resultaten in het 360° Leiderschapsfeedback - worden diepgaand besproken in een sessie van twee uur met Reinwout Schram of Toon van Mierlo. Daarin bespreek jij met de leiderschapscoach hoe je de conclusies uit het rapport kunt lezen. Zie het als een goed gesprek dat even concreet als inspirerend is. Herken je het beeld dat van je wordt geschetst in het rapport? Waar zitten de verrassingen? Bij wijze van voorbeeld enkele concrete vragen die aan bod kunnen komen in zo’n sessie:

 • Waarom schakel ik met sommige medewerkers vrijwel automatisch, en met andere niet of nauwelijks?
 • Welk effect heeft mijn gedrag op mijn stijl van leiding geven?
 • Hoe spreek ik een medewerker aan op het beter uitvoeren van zijn taak zonder te demotiveren?
 • Waarom vind ik het lastig om te delegeren?
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers naar boven?

Samen met je leiderschapscoach denk je na over eventuele vervolgstappen die mogelijk zijn. Op de korte of middellange termijn.

Wil je de conclusies laten bezinken, dan kan dat natuurlijk. Na drie maanden wordt nog een keer contact met je opgenomen. Als je dat wilt, wordt een tweede gesprek gepland.

Kosten van deze test en sessie: 525 euro ex btw. Inclusief inleidend Skype gesprek met Reinwout of Toon, gebruik van de online-tool, uitgebreide (30 pagina’s) rapportage en een diepgaand coachingsgesprek over het rapport.

Meer weten? Bel een van de leiderschapscoaches.

Reinwout Schram: +31 (0) 629 072 145

Toon van Mierlo: +31 (0) 653 836 783

 

Toepassingen Leiderschapsfeedback

Het 360° Leiderschapsfeedback- en persoonlijkheidsprofiel wordt onder andere gebruikt bij:

 1. Management en leiderschapsontwikkeling

360° Leiderschapsfeedback helpt managers om beter te begrijpen wat het effect van hun gedrag op hun medewerkers is. Wat zij in hun rol bij voorkeur doen en waar zij meer aandacht aan kunnen geven.

 1. Persoonlijke ontwikkeling

360° Leiderschapsfeedback helpt leidinggevenden om hun eigen gedrag beter te begrijpen en zo hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.

 1. Communicatie verbetering

360° Leiderschapsfeedback helpt managers bij het verkrijgen van inzicht in anderen. Zo wordt het mogelijk om effectiever met anderen om te gaan. Onderlinge verschillen worden gewaardeerd en samenwerkingen verbeteren.

 1. Teamvorming- en ontwikkeling

360° Leiderschapsfeedback vergroot het begrip voor de verschillen tussen teamleden. Hierdoor zijn teams beter in staat om de onderlinge communicatie te verbeteren en de samenwerking te optimaliseren. Met 360° Leiderschapsfeedback is het ook mogelijk om een profiel van een team op te stellen. Het teamprofiel geeft inzicht in hoe het team zichzelf ziet (zelfbeeld) en hoe het team door de zakelijke en persoonlijke omgeving ervaren wordt (feedbackbeeld). Ook wordt de dynamiek in het team inzichtelijk gemaakt. Het teamprofiel is een goed hulpmiddel om de effectiviteit, de onderlinge rolverdeling en de communicatie in een team te optimaliseren.

 1. Organisatieverandering

360° Leiderschapsfeedback ondersteunt organisaties bij veranderingsprocessen door inzichtelijk te maken waarom leidinggevenden verschillend reageren op verandering.

 1. Matchingprofiel

Naast het individuele rapport biedt 360° Leiderschapsfeedback de mogelijkheid om te bepalen of de functie die iemand vervult, past bij zijn/haar persoonlijkheidsprofiel. Het matchingprofiel geeft daarmee inzicht in de vraag of de huidige of toekomstige functie, op basis van persoonskenmerken, bij die persoon past.